Đăng ký tài khoản Đăng nhập

Hướng dẫn thanh toán bằng chuyển khoản

Khách hàng chuyển khoản số tiền thanh toán đơn hàng tới một trong các tài khoản sau:

1. Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Tên ngân hàng Ngân hàng VIETTINBANK chi nhánh Quang Trung Hà Nội
Chủ tài khoản Phạm Thị Thềm
Số tài khoản 108004850935
Nội dung chuyển khoản _ Khách hàng A/ Thanh toán đơn hàng mã:  _

2. Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Tên ngân hàng Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Chủ tài khoản Phạm Thị Thềm
Số tài khoản 102870741418
Nội dung chuyển khoản _ Khách hàng A/ Thanh toán đơn hàng mã:  _

3. Ngân hàng Đầu Tư Việt Nam BIDV

Tên ngân hàng Ngân hàng BIDV– Chi nhánh Thành Đô – Hà Nội
Chủ tài khoản Nguyễn Việt Hưng
Số tài khoản 15110000182458
Nội dung chuyển khoản _ Khách hàng A/ Thanh toán đơn hàng mã:  _

 

   
   
   
   

Sau khi nhận được chuyển khoản, bộ phận Hỗ trợ sẽ phản hồi lại cho Khách hàng để xác nhận lại đơn hàng và lịch chuyển hàng.