Đăng ký tài khoản Đăng nhập
anh dai dien

Stadovas Amlodipin 5mg Stada (H/30v)

Loại thuốc: TIM MẠCH - HUYẾT ÁP

Đơn vị: VỈ

Hạn sử dụng: 2023

Tình trạng: Còn hàng

Giá tiền: 8,000 đ

Thông tin sản phẩm: