Đăng ký tài khoản Đăng nhập

Mình ở tỉnh thì hình thức thanh toán thế nào?

Hình thức thanh toán ở tỉnh thành.

Hỏi:

Mình đã đặt hàng trên website, nhưng mình ở tỉnh thì thanh toán như thế nào?

Trả lời:

Xin chào bạn,

Hiện nay, các khách hàng ở tỉnh Công ty đều áp dụng hình thức thanh toán là chuyển khoản. Công ty sẽ làm đơn ngay sau khi nhận được tiền bạn nhé!